G od Princezny Kačenky
Celestýna od Princezny Kačenky
     2x res.CAC, 23cm
     LP 0/0
Albert Baberi Moravia
CAC, CAJC
LP 1/1
 
Gloria a Gucci - 6.týdnů

GLORIA - andělský chvalozpěv, tvoří součást hudební mše (echaristické bohoslužby). Název je odvozen od prvního slova starobylého
hymnu římské církve ze 4. století Gloria in excelsis Deo čili Sláva na výsostech Bohu.
GALERIE VRHU G