.:: Canisterapie ::. 


 

  Pojem canisterapie není v dnešním světě již neznámým pojmem jako dříve.  Já jsem se o tuto terapeutickou disciplínu zajímala už více jak před 15lety ve snaze skloubit svou lásku ke psům a mou budoucí prací, která mne oslovila natolik, že se jí věnuji a jak doufám, budu se věnovat i nadále.
   Bohužel, žádné začátky nejsou lehké a ani zde to nebylo jinak. Ve snaze tuto metodu začlenit do své absolventské práce, jsem byla upozorněna, že díky tomuto šarlatánství bych nemusela být připuštěna k její obhajobě… Nakonec jsem přeci jen svou práci psala na téma Canisterapie a obhajobu jsem dělala více jak 3hodiny.  Ne snad z důvodu jejích nedostatků, ale komise byla tak zaujata mým výkladem, že se neustále dotazovala na různé věci, týkající se pomoci hendikepovaným dětem a také na mou praxi.
    Canisterapie jako taková nemohla být v prvních letech mého působení v ÚSP praktikována a to zejména pro nesouhlas zdravotního personálu, který vládl celému ústavu, takže jsem se dětmi pouze probírala fotografiemi, modelovali jsme z hlíny, malovali, navštěvovali psy pouze u mne doma, nebo jsme je brali na vycházky.
  Ale i my jsme se dočkali a díky změně vedení se canisterapie mohla začlenit do běžného chodu mé skupiny. Velkou podporu mi poskytla vedoucí vychovatelka, které patří můj (a nejen můj) velký dík. Za těch deset let, kdy moje holky dělají radost dětem s mentálním postižením, je vidět za nimi velký kus práce. Zlepšení jemné i hrubé motoriky, zlepšení komunikativních dovedností, klidná a pohodová atmosféra při každé návštěvě… a hlavně radost v očích vždy, když se objeví malý nenápadný psík s velkým srdcem…..Zimní rekreace Staré Město (2013)

 

 Jak na nový rok (2013) Vrh E (2012) Noví členové našeho týmu (2012)
     Návrat ( léto 2012)       Začátky (2008)         I na rekreace (2009-11)